Subvencións :: Subvenciones

 

13.12.2018

Oferta de Emprego Publico Novo!!

Anuncio (Galego)

Anuncio (Español)

 


04.07.2018 
 
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA
 
ORDE do 28 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas urxentes de tipo social (AUXS) para evitar os cortes de subministración eléctrica aos consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social, en réxime de concorrencia non competitiva, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 na Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento IN414D).
Prazo de presentación:
O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o 15 de decembro de 2018. 
 
 
03.07.2018 
 
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 
 
ORDE do 21 de xuño de 2018 pola que se regulan as axudas económicas para a atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos a través do programa Bono concilia, e se procede á súa convocatoria para o curso 2018/19.
Prazo de presentación:
O prazo para a presentación de solicitudes de axuda será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.
 
 
28.06.2018 
 
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA
 
ORDE do 22 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para as axudas ao alugamento de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021 e se procede á súa convocatoria para o ano 2018, con carácter plurianual.
Contía das axudas:
entre o 40% e o 50% da renda mensual
Prazo de presentación: 
O prazo de presentación de solicitudes será dun (1) mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG
 


27.06.2018 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

ORDE do 7 de xuño de 2018 pola que que se establecen as bases reguladoras dun programa a prol da contratación das mulleres desempregadas, cofinanciado polo PO FSE Galicia 2014-2020, e a formación, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.
Prazo de presentación:
comezará o día seguinte ao da súa publicación e rematará o 30 de setembro de 2018.

 


03.04.2017 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

13.09.2016 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

09.09.2016 

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL

16.01.2016 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

27.01.2016

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

26.01.2016

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

31.12.2015

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

30.12.2015

INSTITUTO ENERXETICO DE GALICIA

INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL

29.12.2015

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

18.12.2015 

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL

16.12.2015

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL

07.12.2015

INSTITUTO GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA

 

 

 

 

 

Sin definir

Webstats4U - Web site estadsticas gratuito El contador para sitios web particulares