A Corporación Municipal

Despois das eleccións do pasado 24 de maio a Corporación Municipal do Concello de San Cristovo de Cea ten a seguinte composición:

Partido Popular (P.P)

 1. D. Jose Luis Valladares Fernández (Alcalde)

 2. D Celso Luis Garriga Rodríguez (Voceiro)

 3. Dª María del Pilar García Tizón

 4. Dª María José Pérez Vidal

 5. Dª Beatriz Vazquez Rodríguez

 6. D. Jose Páz Vázquez

 7. D. Delmiro Pérez Fernández

Bloque Nacionalista Galego (B.N.G) 

 1. D. Manuel Pérez Vázquez (Voceiro)

 2. Dª Mariña Arbor Aldea

Partido dos Socialistas de Galicia (P.S. de G. - P.S.O.E)

 1. D. Guillermo Fernández Dopazo (Voceiro)

 2. D. José Benito Figueiredo Fernández

Galego

Webstats4U - Web site estadsticas gratuito El contador para sitios web particulares