Mensaje de error

  • Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? en include_once() (línea 1374 de /home/s15b4e12/public_html/concellodecea.com/web/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls en menu_set_active_trail() (línea 2405 de /home/s15b4e12/public_html/concellodecea.com/web/includes/menu.inc).

ELABORACIÓN DO PLAN DE ACCIÓN PARA O CLIMA E A ENERXÍA SUSTENTABLE (PACES)

30.11.2020.- Plan de Acción pola Enerxía Sustentable (PACES) ao abeiro da Orde do 5 de maio de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais asinantes do Pacto de Alcalde para o clima e a enerxía sustentable, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

O Plan de Acción pola Enerxía Sustentable (PACES) do Concello de San Cristovo de Cea ten, entre outros, os seguintes obxetivos:

·         Reducir as emisións de CO2

·         Aumentar a eficiencia enerxética

·         Alcanzar un uso de enerxía procedente de fontes  renovables

·         Elaborar un inventario de Emisións de Referencia (IER)

·         Realizar unha avaliación de riscos e vulnerabilidades derivados do cambio climático

·         Presentar o Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable (PACES)

·         Presentar un documento de seguimento alomenos cada dous anos.

Proponse ao Pleno a adaptación do seguinte ACORDO:

            PRIMEIRO.- Aprobar o Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible (PACES), elaborado pola empresa Abante Ingeniería S.L.P., que obra no expediente, e que acredita o cumprimento dos compromisos adquiridos polo Concello de San Cristovo de Cea na súa adhesión ao referido Pacto de Alcaldes para o clima e a enerxía.

            SEGUNDO.- Facultar ao Sr. alcalde para promover tódalas xestións necesarias para o seu desenvolvemento.

Sometido a votación resulta aprobado por unanimidade dos oito concelleiros presentes, que integran o Pleno desta Corporación.”

E para que así conste aos efectos oportunos expido a presente co visto e prace do Sr. Alcalde-Presidente coa salvedade e reserva do artigo 206 do RD 2568/1986, de 28 de noviembre, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.

Español

Webstats4U - Web site estadsticas gratuito El contador para sitios web particulares