Colaboracións

Casi desde que esta web viu a luz, dúas persoas colaborararón de xeito altruista con nós para, dalgún xeito lembrar e deixar lembranza de pasaxes da Historia de Cea e do seu Concello desde o seu punto de vista máis persoal.

Lembranzas a amigos, persoaxes da zona e lugares sobre todo, fan que os que lemos estes artigos nos podamos sentir orgullosos do noso pasado e do noso presente.

Nunca poderemos agradecer de todo o feito de que parte do seu tempo o adiquen a redactarnos historias tan interesantes como as que no contaron e a bo seguro nos seguirán contando.

Todos os artigos están a continuación, ordenados por autor e por data de publicación, e estos teñen propiedade po lo que sen consentimento dos mismos non faremos ningún cambio, pues tal e como os poden ler, asi foi como nós o recibimos.

Galego

Webstats4U - Web site estadsticas gratuito El contador para sitios web particulares