Concello

Neste apartado poderá achegarse ao noso Concello como Institución

Pulsando en cada unha das diferentes opcións do propio menú entrará en cada un dos subapartados informátivos. 

Estamos preparando novas características do mesmo, como un Tablón de Anuncios ou outro de Ordenanzas Municipais e Actas Plenarias

Tamén, en breve, desde este mesmo menú poderá descargar as diferentes solicitudes de permisos, para desta forma, facilitar aos veciños a obtención dos mesmos.

Galego

Webstats4U - Web site estadsticas gratuito El contador para sitios web particulares