Plan Municipal de Defensa contra Incendios Forestais

26.09.2021.- Sométese información pública e audiencia dos interesados, por un prazo de 20 días, o Plan Municipal de Defensa contra Incendios Forestais. Durante ese período poderanse presentar alegacións ou observacións, que serán resoltas polo organo municipal competente.  Pode consultar o plan no enlace que segue.

Plan Municipal de Defensa contra Incendios Forestais

© www.concellodecea.gal - www.concellodecea.com

Galego

Webstats4U - Web site estadsticas gratuito El contador para sitios web particulares