Actas provisionais do proceso selectivo do persoal directivo, persoal docente e alumnos traballadores do Obradoiro de Emprego Via da Prata II

09.12.2022.- Acta provisional del proceso de selección del personal directivo, docente y trabajadores estudiantes del Taller de Empleo Via da Prata II. Haga clic en los enlaces a continuación para abrir. (prema en leer máis para ver as seis actas)

Estudiantes - trabajadores

Dirección

Administración

Profesor Albanelería

Docente Forestal

Docente Sociosanitario

Galego

Webstats4U - Web site estadsticas gratuito El contador para sitios web particulares