Oseira

Oferta de Emprego

16.08.2019.- BASES XERAIS E ESPECÍFICAS REGULADORAS DA CONVOCATORIA URXENTE MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE 1 XEFE DE BRIGADA, 1 PEÓN CONDUTOR E 3 PEÓNS

bases reguladoras

 

 

BASES XERAIS E ESPECÍFICAS REGULADORAS DA CONVOCATORIA URXENTE MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE 1 XEFE DE BRIGADA, 1 PEÓN CONDUTOR E 3 PEÓNS AO ABEIRO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN SUBSCRITO ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E O CONCELLO DE SAN CRISTOVO DE CEA PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS DURANTE O ANO 2019 (COFINANCIADO PARCIALMENTE CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2020”).

Expediente núm.: 8/2019.

Bases que deben rexer a Convocatoria e o Proceso de selección.

Procedemento: Seleccións de Persoal e Provisións de Postos

 

BASES QUE DEBEN REXER A CONVOCATORIA E PROCESO DE SELECCIÓN

 

Español

Nuevo servicio de información a través de WhatsApp.

12.07.2019.- Se trata de un canal de difusión de las actividades municipales que son de interés general para los vecinos (culturales, deportivas, sociales…), bandos municipales, calendario fiscal, alertas y situacións de emergencia, convocatorias y otras noticias.

Español

Acta Final y Notas varios procesos selectivos

19.06.2019.- Acta final y notas de varios procesos selectivos realizados en el concello. Pulsa en cada enlace para verlos.

Acta Final y Notas Tractorista

Acta Final y Notas Encargado de Obras

Español

2ª Acta y Notas de varios procesos selectivos

19.06.2019.- Compartimos la 2ª acta y notas de los diferentes procesos selectivos realizados en el concello. Pulsa en los enlace para verlos.

2ª Acta y Notas Encargado de Albergue

2ª Acta y Notas Encargado Biblioteca

2ª Acta y Notas Limpieza Viaria

2ª Acta y Notas Limpieza de Edicifios

Español

Plaza de Funcionario de Carrera de la Escala de la Administración Especial: 2º e 3º Ejercicio

10.06.2019.- Compartimos Acta de Notas del segundo y tercer ejercicio de la Plaza de Funcionario de Carrera de la Escala de la Administración Especial. Pulsa en el enlace que sigue para verlo.

Acta de Notas

Español

Limpieza de Edificios: Notas Primer Examen y plantilla de respuestas

10.06.2019.- Compartimos Notas del Primer Examen y plantilla de respuestas del proceso selectivo de Limpieza de Edificios. Pulsa en el enlace que sigue para ver el arquivo.

Notas Primer Exame 

Plantilla de respuestas

Español

Limpieza Viaria: Notas Primer Examen y plantilla de respuestas

10.06.2019.- Compartimos Notas del Primer Examen y plantilla de respuestas del proceso selectivo de Limpieza Viaria. Pulsa en el enlace que sigue para ver el archivo.

 

Notas Primer Examen 

Plantilla de respuestas

Español

Trabajador Social: Plantilla de respuestas y Notas Primer Examen

09.06.2019.- Compartimos Plantilla de Respuestas y Notas del Primer Examen del proceso selectivo de Trabajador Social. Pulsa en los enlaces que siguen para ver los archivos.

Plantilla de Respuestas

Notas Primer Examen 

Español

Encargado del Albergue y otros edificios municipales: Plantilla de respuestas y Notas Primer Examen

06.06.2019.- Compartimos Plantilla de Respuestas y Notas del Primer Examen del proceso selectivo de Encargado del Albergue y otros Edificios Municipales. Pulsa en los enlaces que siguen para ver los archivos.

Plantilla de Respuestas

Notas Primer Examen 

Español

Auxiliar de biblioteca: Plantilla de respuestas y Notas Primer Examen

06.06.2019.- Compartimos Plantilla de Respuestas y Notas del Primer Examen del proceso selectivo de Auxiliar de Biblioteca. Pulsa en los enlaces que siguen para ver los archivos.

Plantilla de Respuestas

Notas Primer Examen 

Español

Páginas

Suscribirse a Concello de San Cristovo de Cea: Onde o Pan é Arte RSS

Webstats4U - Web site estadsticas gratuito El contador para sitios web particulares